CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

Bước 1: Khi nhận hàng, Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thông tin nhận hàng trên đơn hàng, cụ thể : Số lượng sản phẩm, Chủng loại sản phẩm, Quy cách đóng hàng.

Bước 2: Quý khách sau khi kiểm hàng trên phương tiện vận chuyển đảm bảo chất lượng thì tiến hành nhận cho bên giao hàng. 

Bước 3: Bên mua hàng có trách nhiệm hạ hàng xuống tại địa điểm giao hàng.

Bước 4: Với các hàng hóa bị hư hỏng, bên mua có quyền từ chối nhận hàng và ký vào biên bản giao hàng xác nhận số lượng hàng thực nhận, số lượng hàng trả lại. Biên bản giao hàng là căn cứ để xác nhận quyền đổi trả, bảo hành sản phẩm.